GWARANCJA JAKOŚCI

LABORATORIUM PROWADZI CODZIENNĄ SYSTEMATYCZNĄ WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ JAKOŚCI BADAŃ LABORATORIUM  JEST WŁĄCZONE DO KRAJOWEGO SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH W ŁODZI  ORAZ DO MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU KONTROLI  JAKOŚCI BADAŃ. 

Nr rejestru w UW: 2402296
Nr rejestru w KRDL: 2090

Z dumą informujemy że w 2010r wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością w Laboratorium MED-LAB-SUCHANEK i otrzymaliśmy certyfikat ISO 2008: 9001.
Cały personel zna i stosuje zasady Polityki Jakości Laboratorium w celu spełnienia wymagań i oczekiwań pacjentów i kontrahentów.

POLITYKA JAKOŚCI
LABORATORIUM

System Zarządzania Jakością został opracowany i wdrożony, aby stworzyć organizacyjne warunki dla umacniania pozycji Laboratorium Analitycznego MED-LAB-SUCHANEK jako renomowanego dostawcy specjalistycznych usług laboratoryjnych.

*

Naszym dążeniem jest osiągnięcie umiejętności i gotowości technicznej pozwalającej na spełnienie coraz wyższych wymagań jakościowych przy najpełniejszym wykorzystaniu
umiejętności zatrudnionych pracowników oraz racjonalizacji kosztów.

*

Doskonalenie naszego Systemu Zarządzania Jakością służyć będzie pełniejszemu rozpoznaniu oczekiwań i wymagań klientów.

Głównym celem działania Laboratorium  „MED-LAB-SUCHANEK” w Ustroniu jest zapewnienie pacjentom wysokiego standardu  świadczonych usług laboratoryjnych oraz wiarygodnych wyników badań przez postępowanie zgodnie z zasadami  dobrej praktyki laboratoryjnej i etyki medycznej, dbałość o dobro pacjenta oraz spełnienie wymagań zleceniodawców. W Laboratorium „MED-LAB-SUCHANEK” najważniejszy jest pacjent, którego oczekiwania, jeśli nie są sprzeczne z polityką Laboratorium, są zawsze spełniane. Rozpoznawanie nowych wymagań naszych klientów i jak najlepsze spełnianie ich  oczekiwań. Stałe zwiększanie zaufania klientów do efektów naszej pracy.

 

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

 1. Rzetelne i terminowe wykonywanie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej – mierzalne małą ilością reklamacji związanych z niedotrzymaniem przez nas warunków.
 2. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wykonywanych badań oraz udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
 3. Doskonalenie wiedzy merytorycznej pracowników na temat oferowanych usług przez udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje.
 4. Angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym.
 5. Sprawny przepływ informacji między pracownikami na różnych stanowiskach, pozwalający na dokładne monitorowanie wyników każdego pacjenta oraz szybsze reagowanie w razie wykrytych nieprawidłowości.
 6. Zatwierdzanie wyników prowadzonych badań przez diagnostów laboratoryjnych.
 7. Przeprowadzanie badań opinii formie ankiet wśród klientów indywidualnych i zleceniodawców.
 8. Wdrożenie programu comiesięcznych promocji na określony pakiet badań profilaktycznych dla klientów indywidualnych.
 9. Prowadzenie akcji informacyjnych o wykonywanych badaniach wśród pacjentów i lekarzy - wydawanie ulotek informacyjnych i folderu informacyjnego.
 10. Informowanie zleceniodawców, lekarzy o nowościach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wdrożonych do oferty MED-LAB-SUCHANEK .

 


 

Laboratorium realizuje Politykę Jakości przez:

 • Wdrożenie i utrzymanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001: 2008.
 • Właściwy nadzór nad realizacją badań oraz zapewnienie powtarzalności i odtwarzalności wyników badań na odpowiednim poziomie
 • Zapewnienie bardzo dobrej komunikacji między Klientem a Laboratorium
 • Realizację wszystkich zadań przez kompetentnych i doświadczonych pracowników
 • Utrzymanie wymaganych kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia, rozbudzanie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość wykonywanie badań zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w diagnostyce laboratoryjnej,
 • Stosowanie zwalidowanych metod badawczych systematyczne prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości badań
 • Stosowanie nowoczesnej, precyzyjnej aparatury pomiarowej, zapewnienie odpowiedniej jakości wzorcowania i sprawdzania aparatury oraz utrzymywanie aparatury pomiarowej w stanie pełnej sprawności
 • uczestniczenie w międzynarodowych badaniach porównawczych w ramach krajowej i międzynarodowej, zewnętrznej kontroli jakości badań, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny naszej pracy
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów, ustalenie wymagań w zakresie jego obsługi
 • wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania jakością, aby nie dopuścić do nieprawidłowości
 • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności