Laboratorium Analityczne 30 lat zaufania pacjentów
Laboratorium: phone 33 854 35 66 Rejestracja: phone 33 854 15 60
h

LABORATORIUM ANALITYCZNE

UL. STAWOWA 2A
43-450 USTROŃ

TE./FAX: 33 854 35 66
E-MAIL: SUCHANEK@USTRON.PL

REJESTRACJA DO LEKARZY
TEL.: 33 854 15 60
E-MAIL:
REJESTRACJA@MED-LAB-SUCHANEK.PL