Geriatra

lek. Dominik Lewandowski 

specjalista geriatrii



Cennik

  • konsultacja geriatryczna 160zł
  • wizyta domowa 250zł (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)



Umawianie wizyt