Laboratorium Analityczne 30 lat zaufania pacjentów
Laboratorium: phone 33 854 35 66 Rejestracja: phone 33 854 15 60

CO PACJENT WIEDZIEĆ POWIENIEN

SZANOWNY PACJENCIE!         

CZY WIESZ ŻE...

Od poprawności i wiarygodności wyników badań laboratoryjnych zależy  dalsza diagnostyka i Twoje zdrowie. Błędna wartość wyniku wydłuża czas niezbędny do postawienia prawidłowej diagnozy. Wysoka jakość uzyskanych wyników wymaga kontroli podczas pobrania materiału, poprawnego oznakowania, właściwych warunków  transportu oraz zatwierdzenia i wydania uzyskanych wyników przez osobę wykwalifikowaną.

80% błędów, które mają wpływ na wynik powstaje poza Laboratorium. Dlatego otrzymanie wiarygodnych wyników badań warunkują:

  • Właściwe przygotowanie pacjenta do badania.
  •  Prawidłowe pobranie materiału. Do wykonania większości badań materiał powinien być pobierany rano ponieważ istnieje zmienność dobowa niektórych parametrów. Bardzo istotne jest aby próbki pobierane były na czczo czyli ok. 12h od ostatniego posiłku ponieważ w wyniku wchłaniania i metabolizmu składników pożywienia następuje wzrost pewnych parametrów np. glukozy i trój glicerydów
  •  Krótki i w odpowiednich warunkach transport próbek
  •  Krótki czas od momentu pobrania materiału do wykonania analizy! Np.Morfologia krwi powinna być wykonana do 6h od pobrania, badanie parametrów krzepnięcia najlepiej do 4h. Badanie ogólne moczu do 4h. Tylko wyniki uzyskane w tym czasie są wynikami miarodajnymi.

PAMIĘTAJ ŻE U NAS:

  • większość oznaczeń wykonywana jest na miejscu tylko przez diagnostów laboratoryjnych
  • materiał pobierany fachowo przez diagnostę laboratoryjnego
  • transport próbek jest krótszy niż 20 min, a analiza próbek wykonywana na bieżąco. Większość analiz wykonana jest w godzinach przedpołudniowych.
  • codzienna wewnętrzna kontrola jakości oznaczanych parametrów
  • każdy pojedynczy wynik sprawdzony dwukrotnie oraz walidacja delta check czyli porównanie z archiwalnymi wynikami pacjenta przez  wykwalifikowany personel -diagnostów laboratoryjnych.