Laboratorium Analityczne 30 lat zaufania pacjentów
Laboratorium: phone 33 854 35 66 Rejestracja: phone 33 854 15 60

Coronavirus badania

W laboratorium wykonujemy dwa rodzaje badań w kierunku Sars-Cov-2:

1) oznaczenia przeciwciał IgG, i IgM SARS-Cov-2 metodą enzymoimmunofluorescencyjną (ELFA, analizator Vidas Biomerieux). Badania wykonuje się z krwi żylnej, nie trzeba być na czczo.

Badanie przeciwciał zalecamy wykonywać minimum 2 tygodnie po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji. Badania te mogą przyczynić się do identyfikacji osób, które miały kontakt z wirusem i tym samym mogą pomóc w podjęciu decyzji o zastosowaniu, egzekwowaniu lub złagodzeniu środków ograniczających rozprzestrzenianie wirusa.  Oznaczenia przeciwciał IgG, IgM anty Sars-Cov-2 nie służą do rozpoznania ostrego zakażenia wirusem Sars-Cov-2 ponieważ próbki pobrane we wczesnej fazie zakażenia mogą czasami dawać wyniki ujemne.

Koszt oznaczenia obu przeciwciał IgM i IgG Sars-Cov-2 -     150zł

Wynik tego samego dnia.

2) Wymaz z nosogardzieli na obecność antygenu wirusa Sars-Cov-2. To przesiewowy, szybki test antygenowy wykrywający wirusa Sars-Cov-2 w wymazie z nosogardzieli (metoda serologiczna, certyfikat CE, IVD) ). Badanie służy do zdiagnozowania ostrej fazy zakażenia wirusem. Przydatne w celu szybkiej przesiewowej diagnostyki zakażeń np przed przyjęciem do domu opieki, szpitala itp. Badanie zaleca się wykonać po 5-7 dniach od kontaktu z osobą zakażoną lub jeśli podejrzewa się infekcję Sars-Cov-2. Wyniki dodatnie są zgłaszane do stacji Sanepid przez laboratorium.

 

Na badanie antygenu Sars-Cov-2 w wymazie można zgłosić się tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na umówioną godzinę w laboratorium w Ustroniu. Na badanie proszę przyjść w maseczce i zaczekać na zewnątrz.

Koszt badania antygenu Sars-Cov-2 w wymazie – 150zł.

Wynik tego samego dnia. Wynik w trybie „cito” – 20min.