Laboratorium Analityczne 30 lat zaufania pacjentów
Laboratorium: phone 33 854 35 66 Rejestracja: phone 33 854 15 60

PROMOCJE BADAŃ 2020

PROMOCJE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W 2020r

 

STYCZEŃ            DLA BABCI I DZIADKA: morfologia z rozmazem automatycznym, OB, mocz- badanie ogólne, glukoza, cholesterol całk.  -35zł

 

LUTY                     MARKERY: PROSTATA  PSA – 25zł,       JAJNIK – Ca125 -30zł

 

MARZEC              CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA: Helicobacter pylori- 25zł  (w kale lub w krwi)

 

KWIECIEŃ           WZW typ C – przeciwciała anty HCV-25zł

 

MAJ                    TARCZYCA: TSH, fT4 – 30zł

 

CZERWIEC           OGÓLNY: morfologia z rozmazem automatycznym, OB, glukoza, cholesterol całk., triglicerydy, kreatynina, Alat, mocz - 45zł

 

LIPIEC                 MIAŻDŻYCA: cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy-20zł

 

SIERPIEŃ            ANEMIA: morfologia z rozmazem automatycznym, OB., ferrytyna, żelazo – 45zł

 

WRZESIEŃ          CUKRZYCA: glukoza, HbA1c, mocz, kreatynina- 49zł

 

PAŹDZIERNIK      TARCZYCA: TSH, fT4 – 30zł

 

LISTOPAD           WĄTROBA:  Aspat, Alat, bilirubina, ALP, GGTP -25zł

 

GRUDZIEŃ          CUKRZYCA  I MIAŻDŻYCA: glukoza, cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy – 25zł.

 

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!