Powrót do aktualności

WYNIKI BADAŃ ON LINE

E-WYNIK - INSTRUKCJA DLA PACJENTA

            Z przyjemnością informuję, że wdrożyliśmy serwis internetowy eLABORAT, który służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych on-line. Serwis prezentuje w formie przeznaczonej do wydruku jedynie dokumenty zatwierdzone i autoryzowane przez Laboratorium oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korzystanie z serwisu wymaga od pacjenta komputera z dostępem do internetu, poczty elektronicznej, z przeglądarką stron www (zalecane: FireFox lub Opera), i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie plików w formacie pdf (AcrobatReader). Hasło do systemu jest ważne 3 miesiące, po tym terminie należy pobrać nowe hasło.

By zalogować się do internetowego serwisu wyników on-line Laboratorium należy podczas rejestracji zlecenia w laboratorium podać: imię, nazwisko, pesel oraz e-mail pacjenta.

1.Otwórz stronę laboratorium:  www.med-lab-suchanek.pl

2.Kliknij zakładkę E-WYNIK umieszczoną po lewej stronie witryny.

2. Na stronie do logowania kliknij „pobierz nowe hasło”.

3. Wpisz numer PESEL pacjenta oraz adres a-mail podany w laboratorium podczas rejestracji.

3. Hasło dostępu zostanie wysłane na podany adres e-mail.

4. Ponownie otwórz zakładkę E-WYNIK.

5. Zaloguj się za pomocą otrzymanego hasła i peselu pacjenta.

Uwaga: Dane serwisie są udostępniane w okresie 30 dni od daty ich rejestracji w systemie laboratorium i po tym terminie są usuwane z serwisu on-line.