Gwarancja Jakości

Laboratorium prowadzi codzienną systematyczną wewnętrzną kontrolę jakości badań. Laboratorium jest włączone do krajowego systemu kontroli jakości badań laboratoryjnych w Łodzi oraz do międzynarodowego systemu kontroli jakości badań.


Nr rejestru w UW: 2402296

Nr rejestru w KRDL: 2090


Z dumą informujemy że w 2010 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością w Laboratorium MED-LAB-SUCHANEK i otrzymaliśmy CERTYFIKAT ISO 2008: 9001 potwierdzany corocznym audytem. Cały personel zna i stosuje zasady Polityki Jakości Laboratorium w celu spełnienia wymagań i oczekiwań pacjentów i kontrahentów.

 POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM

System Zarządzania Jakością został opracowany i wdrożony, aby stworzyć organizacyjne warunki dla umacniania pozycji Laboratorium Analitycznego MED-LAB-SUCHANEK jako renomowanego dostawcy specjalistycznych usług laboratoryjnych.


Głównym celem działania Laboratorium „MED-LAB-SUCHANEK” w Ustroniu jest zapewnienie pacjentom wysokiego standardu świadczonych usług laboratoryjnych oraz wiarygodnych wyników badań przez postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i etyki medycznej, dbałość o dobro pacjenta oraz spełnienie wymagań zleceniodawców. W Laboratorium „MED-LAB-SUCHANEK” najważniejszy jest pacjent, którego oczekiwania, jeśli nie są sprzeczne z polityką Laboratorium, są zawsze spełniane.


Wyznaczone cele osiągamy poprzez: 1. Rzetelne i terminowe wykonywanie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
 2. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wykonywanych badań oraz udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
 3. Doskonalenie wiedzy merytorycznej pracowników na temat oferowanych usług przez udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje oraz uzyskiwanie specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
 4. Angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym.
 5. Sprawny przepływ informacji między pracownikami na różnych stanowiskach, pozwalający na dokładne monitorowanie wyników każdego pacjenta oraz szybsze reagowanie w razie wykrytych nieprawidłowości.
 6. Zatwierdzanie wyników prowadzonych badań przez diagnostów laboratoryjnych.
 7. Przeprowadzanie badań opinii formie ankiet wśród klientów indywidualnych i zleceniodawców.
 8. Wdrożenie programu comiesięcznych promocji na określony pakiet badań profilaktycznych dla klientów indywidualnych.
 9. Prowadzenie akcji informacyjnych o wykonywanych badaniach wśród pacjentów i lekarzy - wydawanie ulotek informacyjnych i folderu informacyjnego.
 10. Informowanie zleceniodawców, lekarzy o nowościach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wdrożonych do oferty MED-LAB-SUCHANEK.

 

Laboratorium realizuje Politykę Jakości przez: • Wdrożenie i utrzymanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001: 2015.
 • Właściwy nadzór nad realizacją badań oraz zapewnienie powtarzalności i odtwarzalności wyników badań na odpowiednim poziomie
 • Zapewnienie bardzo dobrej komunikacji między Klientem a Laboratorium
 • Realizację wszystkich zadań przez kompetentnych i doświadczonych pracowników
 • Utrzymanie wymaganych kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia, rozbudzanie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość wykonywanie badań zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w diagnostyce laboratoryjnej,
 • Stosowanie zwalidowanych metod badawczych systematyczne prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości badań
 • Stosowanie nowoczesnej, precyzyjnej aparatury pomiarowej, zapewnienie odpowiedniej jakości wzorcowania i sprawdzania aparatury oraz utrzymywanie aparatury pomiarowej w stanie pełnej sprawności
 • uczestniczenie w międzynarodowych badaniach porównawczych w ramach krajowej i międzynarodowej, zewnętrznej kontroli jakości badań, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny naszej pracy
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów, ustalenie wymagań w zakresie jego obsługi
 • wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania jakością, aby nie dopuścić do nieprawidłowości
 • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności


Certyfikat ISO 9001:2015 Suchanek Med-Lab
Certyfikat ISO 9001:2015